dimecres, de juliol 15, 2015

Localitzar paisos per Widescope. Juliol, 2015

Productora: Widescope Productions
Producte: Oppenheimer

Aquestes localitzacions han estat un tòpic divertit que no sol passar. Com un joc, he tingut que buscar espais que semblessin diferents paisos del món, per un anunci internacional. Ha estat divertit malgrat la calor de 30 i pico de graus que pega al carrer. He buscat...

XINAINDIA


AFRICA

IRLANDA. 


Aquesta en ple més de Juliol ha estat dificilillo. Tot és sec.